پایش فساد ماهی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به pH

Developing a novel pH-responsive electrospun nanosensor for monitoring the fish spoilage


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بهروز قرآنی , بهاره عمادزاده , رسول کدخدایی , عادل بیگ بابایی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22093001
عنوان فارسی طرح پایش فساد ماهی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به pH
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1393/03/31
تاریخ شروع 1393/07/10
تاریخ خاتمه 1395/07/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بهروز قرآنیمجری
بهاره عمادزادهمجری
رسول کدخداییهمکار
عادل بیگ باباییناظر