کنترل فرایند و بهینه یابی شرایط کریستالیزاسیون قندهای جانشین ساکارز و تولید نبات با کالری کاهش یافته برای انواع نبات


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع کنترل فرایند و بهینه یابی شرایط کریستالیزاسیون قندهای جانشین ساکارز و تولید نبات با کالری کاهش یافته برای انواع نبات
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 98401
تاریخ ثبت اختراع 1398/01/31
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
سمیرا یگانه زاد
ابراهیم فولادی