ابراهیم  فولادی

 فعالیت های پژوهشی

 

ابراهیم فولادی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (10)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (17)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (12)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(12)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(4)
تدریس
تدریس(13)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(1)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : ابراهیم فولادی دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ebrahim Fooladi آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : شیمی تجزیه تلفن تماس-محل کار : 35425387
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : e.fooladi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی تجزیهدکتری PhD1393دانشگاه بیرجند
شیمی تجزیهکارشناس ارشد1385دانشگاه تبریز
شیمیکارشناس1381دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1استخراج و تخلیص بربرین از ضایعات سرشاخه زرشک و استفاده در مدل غذایی (بستنی)مجری1399/12/251402/01/26
2پایدارسازی آنتوسیانین های استخراج شده از گلبرگ زعفران به روش کوپیگمانتاسیون در مدل غذاییمجری1399/05/201400/08/08
3تاثیر روشهای مختلف استخراج بر ترکیبات موثره بنه زعفرانناظر1397/05/131398/05/14
4طراحی و ساخت آپتاسنسور کریستال مایع جهت تشخیص سریع پلی کلره بی فنیل 77 (PCB77)همکار1396/09/011398/10/28
5تهیه رشته بر پایه کربوکسی متیل سلولز به منظور تثبیت و کاهش مصرف زعفران در نبات زعفرانیمجری1396/02/101400/03/04
6کنترل فرایند و بهینه یابی شرایط کریستالیزاسیون قندهای جایگزین ساکارز و تولید نبات با کالری کاهش یافتههمکار1395/09/251398/04/31
7طراحی و تولید نانوالیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصول غذاییهمکار1395/08/101398/04/29
8ساخت بیوسنسور آنزیمی لکاز بر پایه نانوکامپوزیت Fe3O4/Graphen Oxide/Chitosan به منظور اندازه گیری تارترازین در نوشیدنی هامجری1395/03/171396/12/16
9استفاده از نانو ذرات بر پایه گرافن به عنوان جاذب آفلاتوکسین ها از مواد غذایی و بررسی مقایسه ای آن با ستون های ایمونوافینیتیناظر1395/03/161396/12/05
10بهینه سازی روشهای شناسایی تقلبات زعفرانهمکار1394/12/191396/12/18

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Synthesis and characterization of a nanostructure conductive copolymer based on polyaniline and polylactic acid as an effective substrate in proteins impedimetric biosensingJCRRSC Advances140314183.9
2Valorization of saffron production waste: Isolation of anthocyanins from saffron petal extract by zirconium-based adsorbentsJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1403201 6.0
3Intensified extraction of anthocyanins from Berberis vulgaris L. by pulsed electric field, vacuum-cold plasma, and enzymatic pretreatments: modeling and optimizationJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture140210 6.6
4Application of electrochemical sensor modified by SBA-15 /Fe3O4/polyaniline nanocomposite for determination of tyrosine in milk samplesscopusSensing and Bio-Sensing Research140242
5Design and Construction of a Novel and an Efficient Potentiometric Sensor for Determination of Sodium Ion in Urban Water SamplesWeb of ScienceChemical Methodologies1401611
6Designing a colorimetric nanosensor based on dithizone and cholesteric liquid crystals loaded in electrospun cellulose acetate nanofibers: Monitoring the quality of pistachio as a case studyJCRJOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE140114073.057
7Use of Efcient and Low‑Cost Trimetallic Based on Zero‑Valent Iron, Immobilized on Bentonite Surface to Remove Sunset Yellow and Tartrazine Dyes Using Response Surface Optimization MethodJCRWATER AIR AND SOIL POLLUTION140123422.984
8Preconcentration and determination of five antidepressants from human milk and urine samples by stir bar filled magnetic ionic liquids using liquid–liquid–liquid microextraction-high-performance liquid chromatographyJCRJOURNAL OF SEPARATION SCIENCE14014583.645
9روش‌های تیتراسیونی و طیف سنجی برای تعیین شاخص پراکسید در روغن‌های خوراکی: چالش‌ ها و راه‌ حل‌ هاسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران140051
10Application of carboxylic acid‑functionalized of graphene oxide for electrochemical simultaneous determination of tryptophan and tyrosine in milkWeb of ScienceSN applied science139927
11Aptasensors as promising new tools in bisphenol A detection - An invisible pollution in food and environmentJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1399155 3.594
12An ultrasensitive platform for PCB77 detection: New strategy for liquid crystal-based aptasensor fabricationJCRJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS1399402 9.038
13Simultaneous spectrophotometric determination of the residual of ciprofloxacin, famotidine, and tramadol using magnetic solid phase extraction coupled with multivariate calibration methodsJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1399160Part A3.594
14The Simultaneous Spectrophotometric Determination of Acetaminophen, Celecoxib, Diazepam, and Famotidine in Environmental samples by Partial Least SquaresWeb of ScienceChemical Methodologies139951
15A New Spectrophotometric Method for Determination of Tartrazine in Saffron Samples Based on Modified Magnetic Graphene Oxide Nanocompositescopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139994
16Recent progress in the development of recognition bioelements for polychlorinated biphenyls detection: Antibodies and aptamersJCRTALANTA1398202 4.244
17The effect of solvents on formaldehyde adsorption performance on pristine and Pd doped on single-walled carbon nanotube using density functional theoryJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1395225 2.74

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1سنسور الکتروشیمیایی غیر آنزیمی برای تعیین کاتکول در نمونه های چایهمایش پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص سریع اوکادائیک اسید به عنوان آلاینده غذاهای دریاییاولین همایش پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
3Synthesis and characterization of novel zero-valent iron based trimetallic supported on bentonite nanocatalyst and its application in dye reduction26 Iranian Conference of Analytical chemistry1398/06/03ایرانسمنان
4A novel and efficient nanozero-valent iron based nanocatalyst immobilized on graphene oxide for dyes reduction26 Iranian conference of Analytical chemistry1398/06/03ایرانسمنان
5Extraction and determination of dasatinib anticancer drug in urine sample using magnetic solid phase extraction technique based on modified cobalt ferrite/graphen oxide nanocomposite26th Iranian concerance of analytical chemistry1398/06/03ایرانسمنان
6A new Co0.7Mn0.3Fe2O4@GO-EDA nano magnetic adsorbent for solid phase extraction and determination of dasatinib anticancer drug in urine and blood samples26th Iranian conference of analytical chemistry1398/06/03ایرانسمنان
7Application of Cellulose/Bentonite/MnO2/CeO2 nanocomposite as a catalyst for selective oxidation of amines8th International Conference on Advances in Chemistry, Chemical Engineering and Polymer1397/07/30ترکیهاستانبول
8Simultaneous spectrophotometric determination the residual of Ciprofloxacin, famotidine and tramadol in water samples using solid phase extraction coupled with multivariate calibration methods8th International Conference on Advances in Chemistry, Chemical Engineering and Polymer1397/07/30ترکیهاستانبول
9TiO2 nanoparticles supported on the Fe3O4/GO nanocomposite: a novel magnetic nanocatalyst for the synthesis of 2- Aminothiazoles20th Iranian Chemistry Congress1397/04/27ایرانمشهد
10Application of Cellulose/Clay/ZnO/CeO2 nanocomposite as a catalyst for oxidation of aniline derivatives20th Iranian Chemistry Congress1397/04/27ایرانمشهد
11simultaneouse voltametric determination of L- tryptophan and L- Tyrosine with the screen printed electrode modified by Fe3O4/GOX-COOH13 Annual Electrochemistry seminar Iran1396/09/02ایرانکرج
12Fabrication of new amprometric biosensor for determination of Tartrazine13 Annual Electrochemistry seminar Iran1396/09/02ایرانکرج

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1پیش تغلیظ ترکیبات دارویی و بھداشتی با استفاده از ترکیبات مغناطیسی واندازه گیری با تکنیک ھای دستگاھیمحبت تقی زادهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1399/11/29استاد مشاور
2کاربرد طراحی آزمایش در اندازه گیری دارو های مسکن و کاتیون ها به روش های نوری و الکتروشیمیاییشیوا آریاونددکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1399/08/15استاد مشاور
3حذف رنگ های سان ست یلو و تارترازین از نمونه های آبی با استفاده از بسترهای بنتونیت و گرافن اکساید اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی آهن صفرظرفیتیمهرناز یحیائیانکارشناس ارشددانشگاه بیرجند1398/06/28استاد مشاور
4تعیین داروی ضد سرطان داساتینیب در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از روش استخراج فاز جامد بر پایه ی نانو کامپوزیت های مغناطیسی اصلاح شده بااکسید گرافن دوپه شده با نیتروژنمهتاب کردیانکارشناس ارشددانشگاه بیرجند1398/06/28استاد مشاور
5سنتز و شناسایی مشتقات بنزیمیدازول در حضور ویتامین B12 به عنوان کاتالیزور غیرسمی و دوستدار محیط زیستمعصومه سادات صالح زادهکارشناس ارشددانشگاه پیام نور تربت حیدریه1397/02/15استاد مشاور
6کاربرد نانو بیوکامپوزیت Fe3O4/GO/CUO/Chitosan به عنوان کاتالیزور در اکسایش مشتقات فنولیمحمد حیدریکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1396/10/27استاد مشاور
7پیش تغلیظ و تعیین مس،روی،آهن و منگنز در نمونه های مواد غذایی مختلف با استفاده از نانو کامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی اصلاح شده با پلی وینیل پیرولیدین قبل از طیف سنجی جذب اتمی شعله ایمحبوبه شمس زرمهریکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1396/06/25استاد راهنما
8کاربرد نانو کامپوزیت TiO2/Graphenoxide/Fe3O4 به عنوان کاتالیزور در واکنش سنتز مشتقات 2 -امینو تیازولعلی رجائیکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1396/06/23استاد راهنما
9کاربرد نانوکامپوزیت MnO2/CeO2 /بنتونیت/ سلولوز بعنوان کاتالیزور در اکسایش انتخابی آمین¬هاسمانه محمدپورکارشناس ارشددانشگاه پیام نور تربت حیدریه1395/11/07استاد راهنما
10سنتز و شناسایی مشتقات 2و4و6 تری آریل پیریدین کاتالیز شده با سلولز سولفوریک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسیدی جامد زیست تخریب پذیرحامدالرضا رحماندوستکارشناس ارشددانشگاه پیام نور تربت حیدریه1395/08/22استاد مشاور
11کاربرد پلی گلیسرول سولفوریک اسید ساپورت شده بر روی نانوذرات سلیکا به عنوان نانو کاتالیزور سبز و تجدیدپذیر برای سنتز پیرازول¬هانوید تفکرکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1395/06/20استاد راهنما
12سنتز مشتقات N-(2-فنانترو[9،10]-ایمیدازول 2-ایل) بنزوسولفونامید در حضور کاتالیزورمزوحفره15SBA اصلاح شده با نانوذرات پالادیمملیحه رجبیکارشناس ارشددانشگاه پیام نور تربت حیدریه1395/03/03استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1برهمکنش های مواد غذایی2دکترا1402اول
2ایمنی غذایی2دکترا1401دوم
3روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1401اول
4ایمنی غذایی2دکترا1400اول
5روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1400اول
6ایمنی غذایی2دکترا1399دوم
7روشهای پیشرفته دستگاهی2دکترا1398اول
8کاربرد الکترونیک در شیمی2کارشناسي1397دوم
9مبانی و کاربرد نانوفناوری در شیمی3کارشناسي1397دوم
10زبان تخصصی شیمی2کارشناسي1397دوم
11آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی2کارشناسي1397دوم
12آزمایشگاه شیمی تجزیه12کارشناسي1397دوم
13کنترل فرآیند در مهندسی مواد غذایی2دکترا1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1کارگاه محلول سازیغذا و داروی بجنورد1398/11/061398/11/06

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه