هیدروژل بهبوددهنده راندمان پنیرسازی از مخلوط حاوی کتیرای بدست آمده از تراوشات گیاه کتیرا و صمغ زانتان


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع هیدروژل بهبوددهنده راندمان پنیرسازی از مخلوط حاوی کتیرای بدست آمده از تراوشات گیاه کتیرا و صمغ زانتان
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 101687
تاریخ ثبت اختراع 1399/04/23
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن
نقایص و مشکلات کارهای قبلی
این اختراع، چگونه مشکلات کارهای قبلی را حل می کند؟
تاریخ آغاز کار بر روی این اختراع و به نتیجه رسیدن آن در شرکت
شرح اختراع
نظر مخترع در مورد اهمیت اقتصادی و مزیت رقابتی اختراع

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
محمدعلی حصاری نژاد
علی رافع
علیرضا صادقیان
عاطفه عارفخانی