تولید نانوکپسول حاوی عصاره برگ گیاه نوروزک و استفاده از آن به عنوان نگهدارنده در فراورده های غذایی (به ویژه فراورده های گوشتی)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع تولید نانوکپسول حاوی عصاره برگ گیاه نوروزک و استفاده از آن به عنوان نگهدارنده در فراورده های غذایی (به ویژه فراورده های گوشتی)
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 103044
تاریخ ثبت اختراع 1399/09/15
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن
نقایص و مشکلات کارهای قبلی
این اختراع، چگونه مشکلات کارهای قبلی را حل می کند؟
تاریخ آغاز کار بر روی این اختراع و به نتیجه رسیدن آن در شرکت
شرح اختراع
نظر مخترع در مورد اهمیت اقتصادی و مزیت رقابتی اختراع

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
محبوبه سرابی جماب33.34
معصومه مدرس33.33
آرام بستان33.33