استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه های حساس با استفاده از روش پوشش دهی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: رسول کدخدایی , بهاره عمادزاده , راضیه نیازمند , سمیرا یگانه زاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23092004
عنوان فارسی طرح استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه های حساس با استفاده از روش پوشش دهی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/11/05
تاریخ شروع 1392/12/15
تاریخ خاتمه 1394/12/15

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رسول کدخداییمجری
بهاره عمادزادهمجری
راضیه نیازمندهمکار
سمیرا یگانه زادناظر