بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: رسول کدخدایی , بهاره عمادزاده , Yapeng Fang , آرام بستان , علی رافع

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23092005
عنوان فارسی طرح بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/11/05
تاریخ شروع 1393/02/10
تاریخ خاتمه 1395/02/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رسول کدخداییمجری
بهاره عمادزادهمجری
Yapeng Fangمجری
آرام بستانهمکار
علی رافعناظر