تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولید

Purification of debittering olive fruit wastewater by electrocoagulation to reuse in production process


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند , عادل بیگ بابایی , مسلم جهانی , جواد فیضی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21094004
عنوان فارسی طرح تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولید
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1394/09/01
تاریخ شروع 1394/09/01
تاریخ خاتمه 1395/11/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری
عادل بیگ باباییمجری
مسلم جهانیهمکار
جواد فیضیناظر