تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی در کریدور علم و فناوری رضوی

Road map development of Food Industry Association in razavi Science and Technology Corridor


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , سید مهدی میرزابابائی , سمیرا یگانه زاد , سعید صمدی , علیرضا صادقیان , حسین افخمی روحانی , سید مهدی زیارت نیا

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25095002
عنوان فارسی طرح تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی در کریدور علم و فناوری رضوی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1395/08/01
تاریخ شروع 1395/08/15
تاریخ خاتمه 1396/08/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
سید مهدی میرزابابائیمجری
سمیرا یگانه زادهمکار
سعید صمدیهمکار
علیرضا صادقیانهمکار
حسین افخمی روحانیناظر
سید مهدی زیارت نیاناظر