طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خرما بر اساس شاخص های طیب

Modeling of quality assessment and date rating based on Tayeb indexes


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند , بی بی مرضیه رضوی زاده , منیرالسادات شاکری , سید مهدی زیارت نیا

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21097001
عنوان فارسی طرح طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خرما بر اساس شاخص های طیب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1397/06/14
تاریخ خاتمه 1399/03/13

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری
بی بی مرضیه رضوی زادههمکار
منیرالسادات شاکریهمکار
سید مهدی زیارت نیاناظر