انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع اسپردهای لبنی و غیرلبنی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بهاره عمادزاده , مسعود نجف نجفی , رسول کدخدایی , فرشته حسینی , سهراب قائمی , مرضیه حسینی نژاد , سمیرا یگانه زاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 45090011
عنوان فارسی طرح انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع اسپردهای لبنی و غیرلبنی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1390/11/29
تاریخ شروع 1390/12/15
تاریخ خاتمه 1391/05/15

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بهاره عمادزادهمجری
مسعود نجف نجفیمجری
رسول کدخداییهمکار
فرشته حسینیهمکار
سهراب قائمیهمکار
مرضیه حسینی نژادناظر
سمیرا یگانه زادهمکار