مسعود  نجف نجفی

 فعالیت های پژوهشی

 

مسعود نجف نجفی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (7)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (16)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (9)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(7)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مسعود نجف نجفی دانشکده/محل خدمت : ---
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Masoud Najaf Najafi آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425410
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : m.najafi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1پایش و کنترل عوامل میکروبی ایجاد کننده تلخی و بادکردگی در دوغ پاستوریزهناظر1394/07/011396/06/31
2تولید و ارزیابی میکروکپسول های حاوی کلسیم و ویتامین D جهت غنی سازی نوشیدنی های گرمناظر1394/01/101396/11/27
3تهیه نانو‌فیلترهای جاذب بو به روش جایگذاری سیکلو دکسترین در شبکه الکتروریسی شده استات سلولز مجری1392/04/011394/01/03
4بررسی روشهای پایدار سازی سس مایونز فاقد تخم مرغناظر1391/07/301393/06/01
5انجام مطالعات نیازسنجی، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع دسرهای Bakery و Non-Bakery در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتهمجری1390/12/151391/05/15
6انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع اسپردهای لبنی و غیرلبنی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتهمجری1390/12/151391/05/15
7انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع غذاهای گوشتی وغیر گوشتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتهناظر1390/12/151391/05/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1درون‌پوشانی عصاره زعفران در سامانه امولسیونی دوگانه و بررسی پایداری ترکیبات مؤثره به روش تحلیل مؤلفه اصلیعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139992
2اثر زمان اعمال تیمار حرارتی پروتئین بر ویژگی های کمپلکس صمغ کتیرا-ایزوله پروتئین آب پنیرعلمی- پژوهشیفرآوری و نگهداری مواد غذایی1398112
3ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی درون پوشانی شده با آلژینات سدیم و سیلیسعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13971580
4کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط invitro با استفاده از تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلوماسیلیکاتعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13971580
5The use of Saccharomyces cerevisiae immobilized on activated alumina, and alumina silicate beads for the reduction of Aflatoxin M1 in vitroISIJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION13974321.288
6تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
7Optimization of elecrospinning process of zein using central composite designISIFIBERS AND POLYMERS13951751.022
8بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139551
9Optimization of the subcritical water extraction of phenolic antioxidants from Crocus sativus petals of saffron industry residues: Box-Behnken design and principal component analysisISIInnovative Food Science & Emerging Technologies139536 2.997
10تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط in vitroعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139553
11characterisation of whey protein isolate-gum tragacanth electrostatic interaction in aqueous solutionsISIinternational journal of food science and technology13945151.504
12بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص‌های کیفی امولسیون روغن در آبعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139222
13ریزپوشانی لیمونین به روش خشک کردن انجمادی: تأثیر نوع و غلظت ماده دیواره علمی- پژوهشیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1390 3
14بررسی برخی عوامل مؤثر بر ویژگی های امولسیون لیمونین در آب تثبیت شده با کازئینات سدیم علمی- پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1390 4
15Effect of drying process wall material on the properties of encapsulated cardamom oilISIFood biophysics1389 6
16بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80علمی- پژوهشیپژوهش های علوم وصنایع غذایی ایران1389 1

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Properties of microencapsulated cardamom essential oil using high intensity ultrasoundInternational Conference on Biotechnology and Food Science2010/02/09هندBangaloer, India
2غذاهای عملگرای پروبیوتیکاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1395/07/27ایرانتهران
3عوامل موثر بر زنده مانی پروبیوتیک ها طی فرآوری و نگهداری مواد غذاییاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395/07/27ایرانتهران
4Investigation the experimental parameters influencing the size of nanoparticles obtained from interaction of Persian gum and whey protein concentrationThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
5Release Kinetics of Cardamom Oil from Microcapsules Prepared by Spray and Freeze DryingThe 10th International Conference on Modeling and Applied Simulation1390ایتالیاایتالیا - رم
6Ultrasonic assisted microencapsulation of cardamom essential oil5th International Technical Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management 1388آلمانآلمان
7The use of ultrasound for cardamom oil encapsulation into mil based matrices5th international Symposium on Food Rheology and Structure1388سوئیسسوئیس
8بررسی عوامل موثر بر تشکیل وثبات نانوامولسیونO/W تولید شده با امواج فراصوت هجدهمین همایش ملی علوم وصنایع غذایی ایران1387/07/24 مشهد - پارک علم و فناوری خراسان
9Protein stabilized microspheres of D-limonene using power ultrasound9th International Hydrocolloids Conference 1387سنگاپور Sigapore

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی بر ذرات سرامیکمرجان فروغیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/07/16استاد مشاور
2استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران با استفاده از فرایندهای نوین استخراج (فراصوت، آب مادون بحرانی و کربن دی اکسید فشار بالا) و تولید پودر ریزپوشانی شده از آنزهرا احمدیان کوچکسراییدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/08/03استاد مشاور
3استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل ویتامین C : تعیین ویژگی ها و مطالعه کینتیک پایداریمحمد امین میریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1395/12/04استاد مشاور
4امکان ریزپوشانی پروبیوتیک ها با سیلیسفرزانه ضیائیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1395/07/07استاد راهنما
5ارزیابی قابلیت ریزپوشانی دو صمغ بومی کتیرا و فارسی برای غنی سازی شیر با آهن و آنزیم بتاگالاکتوزیدازنسیم رئوفیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/02/01استاد مشاور
6فرمولاسیون نان سین‌بیوتیک با بکارگیری اینولین زنجیر بلند و باکتری‌های پروبیوتیکسید مجید معاشریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
7بررسی عوامل مؤثر در تهیه و پایداری نانوامولسیون نوشیدنی طعم دار پرتقالسعیده ولی بیگیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه