بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول

The preparation of garlic oil-Monascus purpureus pigment nano-carrier for induced apoptosis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی رافع , رسول کدخدایی , بهاره عمادزاده , محبوبه سرابی جماب , محسن صابری , راضیه نیازمند , معصومه مهربان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22091007
عنوان فارسی طرح بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1391/12/23
تاریخ شروع 1392/02/01
تاریخ خاتمه 1394/02/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی رافعمجری
رسول کدخداییهمکار
بهاره عمادزادههمکار
محبوبه سرابی جمابهمکار
محسن صابریمجری
راضیه نیازمندناظر
معصومه مهربانناظر