ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسی

Encapsulation of Probiotic Bacteria (Lactobacillus acidophilus & Bifidobacterium bifidum) in Polymer Hydrocolloid/Protein Networks by Electrospinning


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بهروز قرآنی , محبوبه سرابی جماب , رسول کدخدایی , مرضیه حسینی نژاد , آرام بستان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22092004
عنوان فارسی طرح ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/12/17
تاریخ شروع 1393/02/05
تاریخ خاتمه 1395/02/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بهروز قرآنیمجری
محبوبه سرابی جمابمجری
رسول کدخداییهمکار
مرضیه حسینی نژادناظر
آرام بستانناظر