فاز مطالعاتی مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد خام کشاورزی، دام و طیور و آبزیان

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبدالمجید مسکوکی , ابوالفضل پهلوانلو , مرضیه حسینی نژاد , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی مرضیه رضوی زاده , امیر ملک زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23092008
عنوان فارسی طرح فاز مطالعاتی مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد خام کشاورزی، دام و طیور و آبزیان
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/11/19
تاریخ شروع 1392/12/01
تاریخ خاتمه 1393/12/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبدالمجید مسکوکیمجری
ابوالفضل پهلوانلوهمکار
مرضیه حسینی نژادناظر
مصطفی شهیدی نوقابیهمکار
بی بی مرضیه رضوی زادههمکار
امیر ملک زادههمکار