تولید و تعیین ویژگی های فیلم نانوکامپوزیت بر پایه پلی ساکاریدهای محلول در سویا برای بسته بندی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 171
عنوان فارسی پایان‌نامه تولید و تعیین ویژگی های فیلم نانوکامپوزیت بر پایه پلی ساکاریدهای محلول در سویا برای بسته بندی
عنوان لاتین پایان‌نامه Production and characterization of nanocomposite film based on soy soluble polysaccharides for packaging
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1392/09/10
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1مصطفی شهیدی نوقابی استاد راهنما
2سیدعلی مرتضوی استاد راهنما
3ناصر صداقت استاد مشاور
4بی بی صدیقه فضلی بزاز استاد مشاور
5محمد رمضانی استاد مشاور
6ایمان شهابی قهفرخی استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterization
بررسی خصوصیات فیزیکو-مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانوذرات رس
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا