استفاده از سیستم هیدروژل مبتنی بر نانوژل جهت رسانش هدفمند کورکومین و بررسی تاثیر آن بر کیفیت و ماندگاری نان بربری


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 310
عنوان فارسی پایان‌نامه استفاده از سیستم هیدروژل مبتنی بر نانوژل جهت رسانش هدفمند کورکومین و بررسی تاثیر آن بر کیفیت و ماندگاری نان بربری
عنوان لاتین پایان‌نامه Application of Nanogel-Based Hydrogel Composite as Curcumine Targeted Delivery and Evaluating Its Effect on Quality and Shelflife of Barbari Bread
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1398/02/23
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1سارا ناجی طبسی استاد راهنما
2مصطفی شهیدی نوقابی استاد راهنما
3امیر پورفرزاد استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Development of Cress Seed Gum Hydrogel and Investigation of its Potential Application in the Delivery of Curcumin
Development of soy protein/sodium alginate nanogel‑based cress seed gum hydrogel for oral delivery of curcumin
Entrapment of curcumin in isolated soy protein‑alginate nanogels: antioxidant stability and in vitro gastrointestinal digestion
Curcumin loaded in Nanogel-reinforced Hydrogel for Improvement of Quality and Textural Properties of Barbari Dough and Bread