رضا  فرهوش

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا فرهوش

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (3)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (9)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (7)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : رضا فرهوش دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Reza Farhoosh آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Rheology and microstructure of basil seed gum and β-lactoglobulin mixed gelsJCRJournal of Food Hydrocolloids1392
2بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص‌های کیفی امولسیون روغن در آبISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139222
3بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولاISCعلوم و صنایع غذایی ایران13921040
4Colloid-enhanced ultrafiltration of canola oil: Effect of process conditions and MWCO on flux, fouling and rejectionsJCRJournal of Food Processing and Preservation1392
5تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوارعلمی پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی1391
6Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil MiscellaJCRInternational Journal of Food Engineering1391
7Filtration of crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects of pretreatments and operating conditionsJCRInternational Journal of Food Engineering1391
8Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodologyعلمی پژوهشیInternational Journal of Nuts and Related Sciences139024
9بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری بر استخراج روغن از هسته انارISCعلوم و صنایع غذایی ایران1390831

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی فرآوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغنبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران
2بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی روغن هسته انار بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران
3فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1390/09/01 تهران
4بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها همایش ملی انار1390/07/13 ایران - فردوس
5The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology 11th International Congress on Engineering and Food IIFOOD PROCESS ENGINEERING IN A CHANGING WORLD" 1390/03/03یونانآتن - یونان
6Pomegrante Seed Oil, and Extremely Rich and Nutritious OilEuropean Federation for the Science and Technology of Lipids1390آلمانآلمان - فرانکفورت
7شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهیهمایش ملی انار1390 ایران - فردوس

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بهینه سازی استخراج روغن هسته انار به کمک امواج فراصوت و تعیین قدرت آنتی اکسیدانی آنشادی بصیریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه