بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 159
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبی
عنوان لاتین پایان‌نامه Effect of high amylose corn starch on physicochemical, textural and microstructural properties of yellow alkaline noodles cross linked by MTGase
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1395/11/04
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1علی رافع استاد راهنما
2راضیه نیازمند استاد مشاور
3علیرضا صادقیان استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
اثر نشاسته ذرت با آمیلوز بالا و ترانس گلوتامیناز میکروبی ...
Effects of high amylose corn starch and microbial transglutaminase on the textural and microstructural properties of wheat flour composite gels at high temperatures
Rheological characteristics of binary composite gels of wheat flour and high amylose corn starch
Effect of high-amylose corn starch addition on canning of yellow alkaline noodle composed of wheat flour and microbial transglutaminase: Optimization by RSM
Effect of temperature on the textural, thermal and microstructural properties of wheat flour/high amylose corn starch gels