محمد تقی  حامد موسویان

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد تقی حامد موسویان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (7)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (6)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد تقی حامد موسویان دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Taghi Hamed Mosavian آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show


مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی عوامل مؤثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانیهمایش ملی فناوریهای نوین در صنایع شیمیایی1391
2Investigation of the effect of ultrasound on ascorbic acid of fresh juiceThe 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IchEC 2011) 1390 ایران - کیش
3Gel Core Nanoemulsions as new vehicles for food nutraceuticalsInternational Conference of Food Science and Technology 20101389انگلستانانگلستان - چستر
4بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال هجدهمین همایش ملی علوم وصنایع غذایی ایران1387/07/24 مشهد- پارک علم و فناوری خراسان
5Investigation of the effect of ultrasound on pectin methyl estrase and nutrient contact of fresh orange juice5th international congress on food technology1385یونانGreece
6Producing stable emulsions by ultrasound with emphasis on the use of Taguchi statistical methodology: a new approach5th international congress on food technology1385یونانGreece

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی تأثیر پیش فراصوت بر خواص فیزیکی سیب خشک شده به روش بستر سیالرقیه محمودی نجاتیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/11/21استاد راهنما
2تاثیر اسانس های آویشن و لعل کوهستان بر خواص نانوکامپوزیت کیتوزان- نانورس به منظور بسته بندی مواد غذاییشریف ساختمان پورکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1397/11/30استاد راهنما
3بهینه یابی تاثیر پارامترهای امواج میدانهای پالسی الکتریکی قوی در استخراج قند از هویچ و بررسی اثر ان بر سینتیک انتقال جرمسامره داستانگوکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1395/03/29استاد راهنما
4بررسی اثر امواج مافوق صوت روی آنزیم پکتین متیل استراز (PME) و ترکیبات مغذی موجود در آب پرتقال تازهندا مهمان دوستکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان استاد راهنما
5استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون پایدار روغن در آب - Producing Stable Emulsion by Ultrasoundعطیه حسنیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه