مهدی یار  شهبازی

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی یار شهبازی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (8)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (11)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مهدی یار شهبازی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mahdiyar Shahbazi آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Comparative study of instrumental properties and sensory profiling of low-calorie chocolate containing hydrophobically modified inulin. Part 1: Rheological, thermal, structural and external preference mappingJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1399104 5.839
2Relation between structural, mechanical and sensory properties of glutenfree bread as affected by modified dietary fibersJCRFOOD CHEMISTRY1398277 4.946
3Functional characteristics, wettability properties and cytotoxic effect of starch film incorporated with multi-walled and hydroxylatedmulti-walled carbon nanotubesJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397104 3.909
4The physico-mechanical and structural characteristics of blend film of poly (vinyl alcohol) with biodegradable polymers as affected by disorder-to-order conformational transitionJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139560 3.858
5Kinetic study of k-carrageenan degradation and its impact on mechanical and structural properties of chitosan/k-carrageenan filmJCRCARBOHYDRATE POLYMERS1395142 4.219
6Carboxymethyl cellulose film modification through surface photo-crosslinking and chemical crosslinking for food packaging applicationsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139561 3.858
7Physico-mechanical analysis data in support of compatibility of chitosan/κ-carrageenan polyelectrolyte films achieved by ascorbic acid, and the thermal degradation theory of κ-carrageenan influencing the properties of its blendsscopusData in brief13959 0.0
8Characterization of nanocomposite film based on chitosan intercalated in clay platelets by electron beam irradiationJCRCARBOHYDRATE POLYMERS1395157 4.811

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1تأثیر افزودن هیبرید نانورس/نانونقره بر ویژگی های فیلم بر پایه ژلاتینسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/20ایراناصفهان
2تغییر رفتار حرارتی و ویژگی های ساختاری فیلم پلی وینیل الکل با استفاده از نانوذرات رس اصلاح شدهسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/20ایراناصفهان
3The structural and rheological characteristics of Pistacia Lentiscus oleoresin (Iranian mastic gum) as a novel native hydrocolloidThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
4Effect of UV irradiation on rheological properties of tragacanth gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
5هوادهی به خمیر نان با استفاده از تجهیزات هوادهی پیوسته برای تولید کف های غذاییبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1393/06/09ایرانگرگان
6بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیر در برابر تابش uv با استفاده از بسته بندی اصلاح شدهبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393/06/08
7بررسی واحدهای پژوهشی و پژوهشی و آموزشی مرتبط در کشورهمایش صنایع غذایی گرگان1393
8بررسی تاثیر نوع و میزان ذرات نانو رس بر ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت‌های ساخته شده از پلی (وینیل‌الکل) و کربوکسی‌متیل‌سلولزاولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت1392
9بررسی اثر اشعه UV بر روی فیلم‌های نانوکامپوزیتی نشاسته ذرت و کاپا کاراگینان به همراه نانو تیوب کربنبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
10استفاده از کاپا کاراگینان در بهبود ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری فیلم‌های پلی (وینیل الکل)اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی پاک و صنعت پاک1392
11شیوه‌ای نوین برای ارزیابی مقدار آکریل امید موجود در نان جو با استفاده از رنگ سنجی افتراقیبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه