زهره  دیدار

 فعالیت های پژوهشی

 

زهره دیدار

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (8)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (0)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(2)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : زهره دیدار دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : zohreh Didar آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1A pH-sensitive indicator based on biodegradable polymers of zein/chitosan containing hematoxylin natural dye for visual quality monitoring of chicken filletsJCRFood bioscience140358 5.2
2Active packaging based on wheat germ protein isolate–Malva sylvestris leaf mucilage embedded with D-limonene nanoliposome: preparation and characterizationJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture1402 106.6
3Fabrication of Dragee Containing Spirulina platensis Microalgae to Enrich Corn Snack and Evaluate Its Sensorial, Physicochemical and Nutritional PropertiesJCRFoods (Basel, Switzerland)140111135.561
4Preparation of vitamin D3-loaded oil-in-water-in-oil double emulsions using psyllium gum: optimization using response surface methodologyJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture14019 4.839
5Enrichment of dark chocolate with free and microencapsulated white tea and jujube extracts: Impacts on antioxidant, physicochemical, and textural propertiesJCRQuality Assurance and Safety of Crops & Foods14011441.672
6بررسی تاثیر استفاده از پودر عصاره چوبک بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی شیر یخscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140018114
7Optimized pulsed electric field-assisted extraction of biosurfactants from Chubak (Acanthophyllum squarrosum) root and application in ice creamJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE140010193.638
8مدل سازی پیشگویانه برای تعیین مدت زمان ماندگاری اسنک های غنی شده با دراژه حاوی اسپیرولینا پلاتنسیسscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140018121

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1مطالعه اثر افزودن عصاره آزاد و میکروکپسوله چای سفید (Camellia sinensis) و عناب (Ziziphus jujuba) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شکلات تلخسمیه شهبازیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور1401/06/28استاد راهنما
2امکان سنجی تولید اسنک فراسودمند غنی شده با ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و ارزیابی خصوصیات حسی، فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای آن با استفاده از تکنیک های داده کاویمریم بیات ترکدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور1401/04/11استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه