تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 ساله

Ration Road Map in a 5-year Prospect


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی زیارت نیا , محبوبه سرابی جماب , منیرالسادات شاکری , آرام بستان , سارا ناجی طبسی , راضیه نیازمند , ابوالفضل پهلوانلو , مصطفی شهیدی نوقابی , محمدعلی حصاری نژاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 24099003
عنوان فارسی طرح تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 ساله
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1399/09/23
تاریخ خاتمه 1400/05/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی زیارت نیامجری
محبوبه سرابی جمابهمکار
منیرالسادات شاکریهمکار
آرام بستانهمکار
سارا ناجی طبسیهمکار
راضیه نیازمندهمکار
ابوالفضل پهلوانلوهمکار
مصطفی شهیدی نوقابیهمکار
محمدعلی حصاری نژادهمکار