عباس  عابدفر

 فعالیت های پژوهشی

 

عباس عابدفر

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (12)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : عباس عابدفر دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Abbas Abedfar آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک : a.abedfar@rifst.ac.ir
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Effect of microbial exopolysaccharide on wheat bran sourdough: Rheological, thermal and microstructural characteristicsJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399154 4.784
2Comparative survival of exopolysaccharide encapsulated Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus in simulated gastrointenstinal conditions and storage time. Food MeasureJCRJournal of Food Measurement and Characterization13991511.648
3بهینه سازی تخمیر کنترل شده خمیر ترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM)ISCفناوری های نوین غذایی139863
4Investigation on “spontaneous fermentation” and the productivity of microbial exopolysaccharides by Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran sourdoughJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 3.129
5ارزیابی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139714
6بررسی خصوصیات کیفی و زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در نان پروبیوتیکISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139773
7مقایسه زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتارم (A7 و S2G) ریزپوشانی شده تحت ماتریکس های بیوپلیمری مختلف در شرایط شبیه سازی معده و روده در طول مدت ماندگاریISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139743
8بررسی اثر استفاده از ترکیب پری بیوتیک اینولین بر ارزیابی حسی و ویژگی های کیفی نان تافتونISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139662
9ارزیابی عملکرد ماتریکس ریزپوشانی بر زنده مانی باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کوآگولانس در شرایط شبیه سازی معده و رودهISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139634
10مروری بر سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از باکتری هاISCدنیای نانو1395-43
11عملکرد کشت میکروبی آغازگر جداشده از تخمیر کنترل شده خمیرترش بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات پوسته نان نیمه حجیمISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139521
12Overview of the most important characterization of exopolysaccharides produced by probiotics bacteria and their biological functionعلمی پژوهشیIOSR journal of environmental science, toxicology and food technology13951011

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Exopolysaccharide production by probiotic lactic acid bacteria isolated from SourdoughInternational Conference on probiotics and food sustainability1397/07/01مالزیجاهور

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه