مصطفی  مظاهری تهرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مصطفی مظاهری تهرانی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (9)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (4)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(4)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مصطفی مظاهری تهرانی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mostafa Mazaheri Tehrani آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levelsJCRInternational Journal of Food Engineering13991671.022
2Qualitative analysis of the structural, thermal and rheological properties of a plant ice cream based on soy and sesame milksJCRFood science & nutrition1399932.863
3بررسی میزان برشته کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان پذیری، آنتی اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته شده به عنوان جایگزین کاکائوISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139772
4تأثیر جایگزینی پودر شیر با آرد کامل سویا بر خصوصیات شیمیایی، بافتی، توزیع اندازه ذرات و اندیس سفیدی فراورده شکلاتیISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139442
5تأثیر صمغهای گوار و دانه ریحان بر ویژگیهای فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چربISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394115
6بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلوISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139442
7بهینه‌سازی روش ذخیره‌سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبیISCعلوم و صنایع غذایی ایران13931145
8بهینه‌سازی فرمولاسیون کره کم‌چرب بر اساس ویژگی‌های حسی به روش سطح پاسخپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1392
9Effects of Replacing Skim Milk Powder with Soy Flour and Ball Mill Refining Time on Particle Size and Rheological Properties of Compound ChocolateJCRJournal of Agricultural Science and Technology (JAST)1391 15

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1اثر جایگزینی پودر شیر با آرد کامل سویا و زمان ریفاینینگ بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی شکلات مدلبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
2اثر جایگزینی پودر شیر با آرد کامل سویا و زمان ریفاینینگ بر ویژگی‌های حسی توصیفی شکلات مدل به روش تجزیه به مولفه‌های اصلیبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
3بررسی اثر درصد شیر سویا و درصد ماده جامد بر خواص فیزیکوشیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدیهجدهمین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران1387/07/24 ایران، مشهد
4بررسی روشهای استخراج رنگ زرشک هجدهمین همایش ملی علوم وصنایع غذایی ایران1387 مشهد- پارک علم و فناوری خراسان

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1ارائه فرمولاسیون نوین برای فرآورده شکلاتی سفید بر پایه مخلوط ارده، آرد کامل سویا و امولسیفایرعبدالفاتح حسینیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1397/05/15استاد راهنما
2بهینه سازی فرمولاسیون شکلات تلخ با جایگزینی کاکائو توسط بلوط و سویای برشتهالهام زایرزادهدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/12/02استاد راهنما
3تاثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیمه چربفاطمه جاویدیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد استاد مشاور
4اثر هیدروکلوئید بر پایداری حرارتی حلوا شکریزینب وجدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع
1فرایند تولید شکلات تلخ حاوی آرد سویا و بلوط برشته1002701398/11/19

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه