فخری  شهیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

فخری شهیدی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (4)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (14)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : فخری شهیدی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Fakhri Shahidi آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Co-culture of Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae: A strategy for pigments increment and citrinin reductionscopusBiocatalysis and agricultural biotechnology140145
2بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه های موناسکوس پورپورئوسscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
3Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat-treated Saccharomyces cerevisiaeJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE13989992.379
4Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervatesJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1397228 3.099
5اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی‌شده با کمپلکس‌های ایزولۀ پروتئین آب‌‌‌پنیر-پکتین بر رشد و زنده‌مانی ردۀ سلولی استئوبلاستISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139772
6Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio-yoghurtsJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY139770 1.225
7Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrinJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396105, 1 3.67
8بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394114
9جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولیISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394111
10تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوارعلمی پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی1391
11بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری بر استخراج روغن از هسته انارISCعلوم و صنایع غذایی ایران1390831
12Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasoundJCRFood Hydrocolloids1388
13ارزیابی آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی نمونه‌های خشک شده‌ی زعفران با ماکروویوعلمی پژوهشیعلوم و صنایع کشاورزی 1381162
14ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویوعلوم و صنایع کشاورزی 1381 2

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Polymer production of antimicrobial packaging for meat packagingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
2Influence of Arabic gum on the stability of ginger oil-in-green tea extract emulsion prepared by ultrasoundThe 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 20121391
3بررسی فرآوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغنبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران
4بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی روغن هسته انار بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران
5اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربیبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران
6بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها همایش ملی انار1390/07/13 ایران - فردوس
7Pomegrante Seed Oil, and Extremely Rich and Nutritious OilEuropean Federation for the Science and Technology of Lipids1390آلمانآلمان - فرانکفورت
8شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهیهمایش ملی انار1390 ایران - فردوس

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052) به دو شکل تیمارنشده و تیمار شده بر میزان سیترینین تولید شده توسط کپک Monascus purpureus (PTCC 5303)هدیه داوودی مقدمدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1398/06/27استاد راهنما
2بررسی استخوانزایی لاکتوفرین شیر شتر و تولید نانوحامل کمپلکس پروتئین آب پنیر- پکتینمعصومه راعیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/08استاد راهنما
3تولید پلیمر بسته بندی ضد میکروبی جهت بسته بندی گوشتشکوفه حیدریکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1393/11/01استاد مشاور
4بهینه سازی استخراج روغن هسته انار به کمک امواج فراصوت و تعیین قدرت آنتی اکسیدانی آنشادی بصیریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما
5بررسی برخی خواص رئولوژیکی و کارکردی صمغ قدومه شیرازی (Alyssum homalocarpum) و تأثیر آن بر کیفیت نانآرش کوچکیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1آنزیم ها در صنایع غذاییترجمه کتاب تخصصی1401/07/14
2اکولوژی میکروبی: اکوسیستم های غذاییتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1398/01/31

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه