الهام  مهدیان

 فعالیت های پژوهشی

 

الهام مهدیان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (13)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(7)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : الهام مهدیان دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ریزساختار ماست غنی شده با نانوامولسیون بر پایه روغن کنجد و بادام شیرینscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1402122
2بررسی تأثیر افزودن عصارە گیاه اروانه بر خصوصیات کیفی بستنیscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1402123
3Freeze-dried persimmon peel: A potential ingredient for functional ice creamJCRHeliyon14021034.0
4Application of encapsulated Indigofera tinctoria extract as a natural antioxidant and colorant in ice creamJCRFood science & nutrition14011143.553
5Production of nanoemulsion based on sweet almond and sesame oils using ultrasound and evaluation its propertiesISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401184
6بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول حاوی عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه هوفاریقون بر ماندگاری پنیر سفیدscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119128
7تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400172
8Nanoparticles fabrication of soy protein isolate and basil seed gum (Ocimum bacilicum L.) complex as pickering stabilizers in emulsionsJCRJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY140042 1.701
9Production and evaluation of sweet almond and sesame oil nanoemulsion and their effects on physico-chemical, rheological and microbial characteristics of enriched yogurtJCRJournal of Food Measurement and Characterization14001521.648
10SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES USING AQUEOUS EXTRACT OF IRANIAN VIOLACEAE FLOWERWeb of ScienceJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-UKRAINE1400153
11بررسی ویژگیهای ساختاری و ضد میکروبی نانو ذرات اکسید مس تولید شده با استفاده از عصاره گیاه گل بنفشه ایرانیISCمیکروب شناسی مواد غذائی140083
12بررسی ویژگی های اولئوژل تهیه شده به روش قالب گیری امولسیون پیکرینگ پایدار شده با ذرات جامد کمپلکس صمغ دانۀ ریحان و ایزولۀ پروتئین سویا به عنوان جایگزین چربی در خامهscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
13Investigation on Antioxidant Effect of Ginger (Zingiber officinale) Essence Oil on Oily Cakeعلمی پژوهشیNatural Products: An Indian Journal1395121

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک غنی شده با ضایعات فیبر حاصل از سیبدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی امکان استفاده از پودر زیست توده جلبک دونالیلا سالینا به عنوان پایدارکننده در سس مایونزفاطمه خدادادهکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1401/06/19استاد راهنما
2بررسی اثر کاربرد پوست خرمالو خشک شده با روش های مختلف بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی بستنیمهدی یوسفیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1401/06/14استاد راهنما
3بررسی تاثیر موسیلاژ دانه بارهنگ بر ویژگی های رئولوژیکی و عملکردی نشاسته گندممهرنوش اسکندری مشهدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1401/06/14استاد راهنما
4ریزپوشانی عصاره گیاه وسمه (Isatis Tinctoria) به منظور کاربرد در بستنی به عنوان رنگ طبیعیطلیعه شادردی زادهکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1400/11/30استاد راهنما
5بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوامولسیون عصاره گیاه هوفاریقون بر ماندگاری پنیر سفیدسپیده تبریزیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1399/08/15استاد راهنما
6تولید و ارزیابی نانو امولسیون روغن بادام شیرین و کنجد و اثر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی،رئولوژیکی،میکروبی و ریزساختار ماست غنی شدهمعصومه حیدری قره چشمهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1399/08/15استاد راهنما
7استفاده از امولسیون ژل پیکرینگ و اولئوژل تهیه شده با ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهسیما ناجی طبسیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1398/11/08استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه