سیدمهدی  جعفری

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدمهدی جعفری

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (2)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (24)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (12)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(3)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سیدمهدی جعفری دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Seyed Mahdi Jafari آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Electrospinning of legume proteins: Fundamentals, fiber production, characterization, and applications with a focus on soy proteinsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1403151 10.7
2Bioactive-loaded nanovesicles embedded within electrospun plant protein nanofibers; a double encapsulation techniqueJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1402141 10.7
3Role of high hydrostatic pressure pretreatment on the formation of electrospun nanofibers from soy protein isolate/polyvinyl alcoholJCRFood bioscience140255 5.2
4The influence of high hydrostatic pressure on different properties of legume proteins with an emphasis on soy proteins; a comprehensive reviewJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1402146 10.7
5Recent advances in iron encapsulation and its application in food fortificationJCRCRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION1402 10.2
6تاثیر نانو پوشش کیتوزان حاوی عصاره پوست انار بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دانه‌ انار طی نگهداریscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119126
7Nano-vesicular carriers for bioactive compounds and their applications in food formulationsJCRCRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION1401 10.2
8Surface-decorated graphene oxide sheets with nanoparticles of chitosan-Arabic gum for the separation of bioactive compounds: A case study for adsorption of crocin from saffron extractJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400186 6.953
9مطالعات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت 3بعدی اکسیدگرافن اصلاح شده با کیتوزانISCفرآوری و نگهداری مواد غذایی1400133
10Preparation and characterization of 3D graphene oxide nanostructures embedded with nanocomplexes of chitosan- gum Arabic biopolymersJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399162 4.784
11Development of an environmentally-friendly solvent-free extraction of saffron bioactives using subcritical waterJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398114 4.006
12Chitosan-gum Arabic complex nanocarriers for encapsulation of saffron bioactive componentsJCRCOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1398578 3.131
13Evaluation of microwave-assisted extraction technology for separation of bioactive components of saffron (Crocus sativus L.)JCRINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1398145 4.191
14Evaluation of oxidative stability, fatty acid profile, and antioxidant properties of black cumin seed oil and extractJCRJournal of Food Measurement and Characterization13971311.415
15اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی‌شده با کمپلکس‌های ایزولۀ پروتئین آب‌‌‌پنیر-پکتین بر رشد و زنده‌مانی ردۀ سلولی استئوبلاستISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139772
16Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrinJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396105, 1 3.67
17بهینه سازی فرایند استخراج روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF)ISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139663
18تاثیر پیش تیمارهای میدان الکترکی متناوب و مایکروویو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه دانهISCفناوری های نوین غذایی1396416
19تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنلی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سیاه دانهعلمی پژوهشیمهندسی زیست سامانه139553
20Extraction optimization of saffron nutraceuticals through response surface methodologyJCRFood Analytical methods13948 2.038
21Nano-encapsulation of isolated lactoferrin from camel milk by calcium alginate and evaluation of its release, InternationalJCRInternational Journal of Biological Macromolecules139479 2.858
22Retention of saffron bioactive components by spray drying encapsulation using maltodextrin, gum Arabic and gelatin as wall materialsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139451 4.09
23Application of maltodextrin in microencapsulation of saffron petalsJCRCarbohydrate polymer1393
24influence of different packaging materials and storage conditions on the quality attributes of pistachio (pistacia vera l.) cv. ohadiJCRAnnals. Food Science and Technology1390

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی افزایش مدت ماندگاری و کاهش میزان چربی دونات با استفاده از پوشش های خوراکیاولین همایش میان وعده های غذایی1393/02/10
2ارزیابی روش‌های مختلف کاهش میزان روغن در فرایند تولید چیپس سیب زمینیاولین همایش میان وعده های غذایی1393/02/10
3Extraction and Optimization of Anthocyanins From Saffron Flower Petals by Conventional Solvent Extraction with Response Surface Methodology4th International Saffron Symposium1391/08/01 هند
4Optimization of ultrasound-assisted extraction of saffron nutraceuticals4th International Saffron Symposium1391/08/01هند
5The influence of high-energy emulsification with ultra-turrax on surface tension and viscosity of saffron emulsions4th International Saffron Symposium1391/08/01هند
6Microencapsulation of saffron extract using different wall materials4th International Saffron Symposium1391
7Subcritical water extraction of Saffron nutracuticals by response surface methodology4th International Saffron Symposium1391
8extraction and optimization of saffron nutraceuticals through response surface methodology4th International Saffron Symposium1391
9Optimization of microwave assisted of anthocyanins from plants of saffron flower4th International Saffron Symposium1391
10Effect of microencapsulation and storage time on the stability of anthocyanins in spry dried petals extract of saffron flower4th International Saffron Symposium1391
11optimization of Microwave-assisted Extraction of Anthocyanins from Petals of Saffron Flower4th International Saffron Symposium1391 هند
12Effect of Microencapsulation and Storage Time on the Stability of Anthocyanins in Spray Dried Petal's Extract of Saffron Flower4th International Saffron Symposium1391 هند

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1طراحی و ساخت نانو حسگر هالوکرومیک الکتروریسی شده زئین حاوی آنتوسیانین های استخراج شده از زرشک (.Berberis Vulgaris L) جهت کنترل تازگی ماهی قزل آلافائزه سادات علی اکبریکارشناس ارشددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1401/06/30استاد مشاور
2ارزیابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سه بعدی اکسید گرافن معمولی و اصلاح یافته عامل دار شدهحمید رجبی کوشهدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/07/30استاد راهنما
3بررسی استخوانزایی لاکتوفرین شیر شتر و تولید نانوحامل کمپلکس پروتئین آب پنیر- پکتینمعصومه راعیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/08استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه