آرش  کوچکی

 فعالیت های پژوهشی

 

آرش کوچکی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (1)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (23)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(6)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : آرش کوچکی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Arash Koocheki آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Formation of alginate/ Alyssum homolocarpum seed gum (AHSG) microgels through electrospraying technique to encapsulate and release curcuminscopusFood Hydrocolloids for Health14035
2Encapsulation of caffeine in sandwich structured Alyssum homolocarpum seed gum/PVA/gelatin nanofibers using electrospinning techniqueJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1402140 11.504
3توسعه و ارزیابی خصوصیات لیپوزوم بهینه‌یابی شده جهت درون‌پوشانی کورکومینISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1402191
4Structural elucidation of Gluten/Zein nanofibers prepared by electrospinning process: Focus on the effect of zein on properties of nanofibersJCRPOLYMER TESTING1402128 5.1
5Lepidium perfoliatum seed gum: investigation of monosaccharide composition, antioxidant activity and rheological behavior in presence of saltsJCRchemical and biological technologies in agriculture14019614.839
6Rheological properties, electrical conductivity, and surface activity of alginate/AHSG (Alyssum homolocarpum seed gum) blend and their effect on the formation of electrosprayed hydrogel beadsJCRRHEOLOGICA ACTA14016182.824
7بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلرISCعلوم و صنایع غذایی ایران13981696
8تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیISCعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
9بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوبISCعلوم و صنایع غذایی ایران13961463
10Optimization of elecrospinning process of zein using central composite designJCRFIBERS AND POLYMERS13951751.022
11Preparation and characterization of tragacanth-locust bean gum edible blend filmsJCRCarbohydrate Polymers1394139 5.158
12بررسی اثر مخلوط صمغ قدومه شیرازی ـ پروتئین آب پنیر تغلیط شده بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آبISCعلوم و صنایع غذایی ایران13941248
13استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضد اکسایشی عصاره های استخراج شدهISCعلوم و صنایع غذایی ایران13941246
14بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیوامولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیرISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139333
15بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص‌ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آبISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139334
16بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی‌های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوتپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1392
17Physical and flow properties of D-limonene-in-water emulsions stabilized with whey protein concentrate and wild sage (Salvia macrosiphon) seed gumJCRFood Research International1392
18بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص‌های کیفی امولسیون روغن در آبISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139222
19Influence of main emulsion components on the physical properties of corn oil in water emulsion: Effect of oil volume fraction, whey protein concentrate and Lepidium perfoliatum seed gumJCRFood Research International1391 1
20Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addtion on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperatureJCRFood Hydrocolloids1391
21Effect of Alyssum homolocarpum seed gum, tween 80 and NaCl on droplets characteristics, olow properties and physical stability of ultrasonically prepared corn oil-in-water emulsionsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS13892555.089
22Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasoundJCRFood Hydrocolloids1388
23اثر فشار ایزو استاتیک بالا برفعالیتهای متابولیکی و ریخت شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiaeعلمی پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران138423

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Characterization of Tragacanth- locust bean gum edible film blendThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
2A comparative study on the properties of films made from Traganth, Locust bean, and Alyssum homolocarpum seed gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30ایرانمشهد
3Flower and corm characteristics of saffron (Crocus sativus L.) as affected by different date and levels of applying wheat straw as mulch4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
4The effect of biological and chemical fertilizers on flower and corm yields of saffron4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
5Effect of high corm planting density and manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
6Effect of plant density and bed type on saffron (crocus sativus L.) yield and yield components4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
7Investigation on effect of location and field age on yield frequency of different corm weights of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
8بررسی برهم کنش صمغ دانه مرو (Salvia macrosiphon) و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده توسط امواج فرا‌صوت بر پایداری امولسیون لیمونن در آببیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1تولید لیپوزوم های پوشش داده شده با هیدروژل آلژینات-صمغ قدومه شیرازی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی جهت پایدار سازی کورکومینسیده فاطمه موسوی بایگیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1400/11/13استاد راهنما
2درون پوشانی دی-لیمونن در نانوالیاف الکتروریسی شده ی صمغ قدومه ی شهریرویا کمال پورکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1400/07/27استاد راهنما
3بررسی امکان تولید و تعیین ویژگیهای نانوالیاف چندلایه صمغ دانه قدومه شیرازی- ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی جهت ریزپوشانی کافئینفاطمه کاظمیان رادکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1400/02/11استاد راهنما
4استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل ویتامین C : تعیین ویژگی ها و مطالعه کینتیک پایداریمحمد امین میریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1395/12/04استاد مشاور آماری
5پوشش دهی میوه گیلاس با استفاده از صمغ های بومی ایران: بررسی ویژگی های ممانعت کنندگی و اثرات فیزیکو مکانیکیفاطمه سادات مصطفویدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/02/01استاد مشاور
6بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری (Lepidium perfoliatum) و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوتمرجان سلیمان پورکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions, chapters 8,10تألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1397/12/10

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه