اکرم  آریان فر

 فعالیت های پژوهشی

 

اکرم آریان فر

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (24)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(10)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : اکرم آریان فر دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Akram Arianfar آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ریزساختار ماست غنی شده با نانوامولسیون بر پایه روغن کنجد و بادام شیرینscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1402122
2بهینه یابی سیستم های حجم دهنده روغن بر پایه اینولین، صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1401112
3Production of nanoemulsion based on sweet almond and sesame oils using ultrasound and evaluation its propertiesISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401184
4تولید نانو ذرات ژلاتین به روش حلال زدایی برای استفاده در صنایع غذاییISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401171
5تولید سس مایونز با چربی کاهش یافته با استفاده از نانوامولسیون پایدارشده با پیکرینگ‌های کمپلکس کازئین و صمغ قدومه شیرازیISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401
6Nanoparticles fabrication of soy protein isolate and basil seed gum (Ocimum bacilicum L.) complex as pickering stabilizers in emulsionsJCRJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY140042 1.701
7Production and evaluation of sweet almond and sesame oil nanoemulsion and their effects on physico-chemical, rheological and microbial characteristics of enriched yogurtJCRJournal of Food Measurement and Characterization14001521.648
8Effect of inulin/kefiran mixture on the rheological and structural properties of mozzarella cheeseJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400191 6.953
9بررسی تاثیر تخلیص آنزیمی بر ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana)ISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400132
10Evaluation of apparent viscosity and syneresis of dairy dessert enriched of vitamin D3-loaded nanoniosomes produced by different surfactantJCRJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION14004622.609
11بهبود پایداری و قابلیت زیست‌دسترسی ویتامین D3 در ساختار نانونیوزوم‌های طراحی‌شده با سورفاکتانت‌های مختلفscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400103
12تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400172
13Physicochemical properties and surface activity characterization of water-soluble polysaccharide isolated from Balangu seed (Lallemantia royleana) gumJCRJournal of Food Measurement and Characterization13991461.648
14تخلیص آنزیمی صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana) و بررسی ویژگی های عملکردی و آنتی اکسیدانی آنISCفرآوری و نگهداری مواد غذایی1399121
15بررسی ویژگی های اولئوژل تهیه شده به روش قالب گیری امولسیون پیکرینگ پایدار شده با ذرات جامد کمپلکس صمغ دانۀ ریحان و ایزولۀ پروتئین سویا به عنوان جایگزین چربی در خامهscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
16Antioxidant and antimicrobial activities of water-soluble polysaccharide isolated from Balangu seed (Lallemantia royleana) gumJCRJournal of analytical science and technology13981011.519
17Investigating functional characteristics of water-soluble polysaccharide isolated from balangu seed (lallemantia royleana) gumWeb of ScienceFood science and technology1398132
18تخلیص آنزیمی صمغ دانه بالنگو (royleana Lallemantia) و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امولسیون کنندگی آنISCعلوم و صنایع غذایی ایران13981695
19تأثیر روغن کنجد و مواد صابونی ناشونده آن در کاهش آکریل آمید برش های سیب زمینی سرخ شدهISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139771
20کاهش میزان آکریل آمید و جذب روغن دونات با استفاده از اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و مواد صابونی ناشونده آنISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139616
21Investigation on Antioxidant Effect of Ginger (Zingiber officinale) Essence Oil on Oily Cakeعلمی پژوهشیNatural Products: An Indian Journal1395121
22the effect of gum arabic and maltodextrin on microencapsulation of ginger oilin green tea extract by spray drying methodscopusAGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH1395275
23بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبزISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394114
24ریزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز با نشاسته اصلاح شده و مالتودکسترینISCعلوم و صنایع غذایی ایران1394131

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و پوشش دهی بر مقدار آکریل آمید و جذب روغن دوناتبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1394/08/23 قوچان
2کاهش مقدار آکریل آمید و جذب روغن برش های سیب زمینی با استفاده از اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و پوشش¬دهیبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1394/08/23 قوچان
3Reduction of acrylamide formation and oil uptake using basil (ocimum basilicum) seed mucilage and pectin coatings during potato deep fryingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
4Reduction of acrylamide formation and oil uptake using garden cress (Lepidium sativum) seed mucilage and pectin coatings in doughnutThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
5اثر جایگزینی شکر با ایزومالت و سوکرالوز بر خواص حسی تافی رژیمیاولین کنگره ملی سلامت غذا1393/07/23
6اثر جایگزینی شکر با ایزومالت و سوکرالوز بر خواص فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی رژیمیاولین کنگره ملی سلامت غذا1393/07/23
7Influence of Arabic gum on the stability of ginger oil-in-green tea extract emulsion prepared by ultrasoundThe 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 20121391
8اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربیبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1390/09/01 تهران

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی اثر همزمان اینولین و کفیران بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری پنیر موزارلای کم چربناصر مقیسهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1402/06/29استاد راهنما
2اثر صمغ قدومه شیرازی شهری بر خصوصیات عملکردی نشاسته ذرت طی انجماد و خروج از انجمادزینب کمیلیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1401/06/19استاد راهنما
3تولید و ارزیابی نانو امولسیون روغن بادام شیرین و کنجد و اثر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی،رئولوژیکی،میکروبی و ریزساختار ماست غنی شدهمعصومه حیدری قره چشمهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1399/08/15استاد راهنما
4استفاده از امولسیون ژل پیکرینگ و اولئوژل تهیه شده با ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهسیما ناجی طبسیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1398/11/08استاد راهنما
5جداسازی فراکسیون های هیدروکلوئید دانه بالنگو و بررسی خصوصیات رئولوژکی و عملکردی آنهامریم سردرودیاندکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1398/02/26استاد راهنما
6تولید بستنی کم چرب با استفاده از روغن ساختار یافتهمهبان کریمیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/22استاد راهنما
7تأثیر افزودن صمغ فارسی بر خصوصیات عملکردی، حرارتی و بافتی خمیر و ژل نشاسته گندمفاطمه استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد راهنما
8بهبود خصوصیات رئولوژیکی و عملکردی نشاسته گندم با استفاده از صمغ دانه ریحانشمسی استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد راهنما
9اثر روغن کنجد و پوشش های شاهی، زانتان و پکتین بر تشکیل آکریل آمید در دونات طی فرآیند سرخ کردن عمیقساره رشیدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1394/11/20استاد مشاور
10بررسی عوامل موثر بر ریزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز به روش خشک کردن پاششیمهنوش میرعلایی مطلقکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1393/06/31استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه